reviews

Temat: projekt
jest w szkole tylu wspaniałych... Proponuję,żeby zgłoszenia spłynęły do 15 maja ,w formie elektronicznej na adres specjalnie to tego utworzonej poczty. Jury wybierzemy na spotkaniu. Jeżeli zgłoszenia będa w formie elektronicznej każdy z jury będzie znał hasło do poczty. Małgosia ma obawy, że będzie dużo zgłoszeń. Ja myślę, że w tym roku jeszcze nie. Musimy wyznaczyć osobę, która wyśle do każdej szkoły zawiadomienie o nagrodzie. Dla uporządkowania proponuję, żeby z zawiadomieniem o konkursie wysłać do szkół GOTOWY formularz zgłoszenia / nauczycielom łatwiej będzie to wypełnić ,a jury łatwiej będzie czytać / W formularzu na przykład : 1. Imię i nazwisko 2. Data i miejsce urodzenia 3. Adres szkoły 4. Klasa, nazwisko wychowawcy. 5 Ocena ucznia i jej uzasadnienie. / średnia ocen, udział w konkursach szkolnych i na wyższych szczeblach, zajmowane miejsca, zaangażowanie w życie klasy, szkoły, środowiska, jeżeli czymś sie wyróżnia jaki to jest obszar/ 6. Zainteresowania. Jeśli odnosi sukcesy. Krótki opis , co to...
Źródło: rodzinajadwigiwawelskiej.pl/forum/viewtopic.php?t=110Temat: Życiorys tradycyjny
sobie z tego sprawy ale “życiorys” a “życiorys zawodowy” to dwa dosyć różne pisma. Życiorys zawodowy to inaczej Curriculum Vitae (CV), natomiast zwykły życiorys to dosyć proste pismo, którego budowa zaprezentowana będzie poniżej. Jeżeli jednak szukasz informacji o życiorysie zawodowym to udaj się do działu jak napisać CV Oto podstawowe informacje na temat życiorysu: Dane osobowe W lewym górnym rogu zawsze wpisujemy swoje dane osobowe, czyli: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz telefon. Miejscowość i data Prawy górny róg to miejsce na zamieszczenie daty oraz miejsca sporządzenia życiorysu. Napisz “Życiorys” Ważnym elementem życiorysy jest nagłówek, czyli napisane większymi literami, pogrugioną czcionką słowo “ŻYCIORYS” - nie zapomnij o tym. Co należy wypisać Pod nagłówkiem zamieszczamy treść życiorysu. Podajemy najważniejsze fakty ze swojego życia: datę i miejsce urodzenia, następnie kilka słów o swojej rodzinie, jaki zawód wykonują rodzice, informacje o swoim wykształceniu, nazwę skończonej szkoły oraz zainteresowania i dodatkowe zajęcia. Nie zapomnij się podpisać Bardzo ważny element życiorysy to nasz włosnoręczny podpis - zamieszczamy go zawsze po prawej stronie, pod informacji zawartymi w życiorysie. Przykładowy życiorys Pisząc życiorys tak jak każde inne formalne pismo, musimy dostosować się do podstawowych zasad pisowni tegoż pisma. W skrócie zasady te zostały zebrane w punktach powyżej, teraz gotowy przykład. Warszawa 9.12.2005 Jan Nowak 32-700 Bochnia ul. Papierowa 73 tel. (14) 611 22 445 tel.kom. 606 912 476 ŻYCIORYS Urodziłem się 18. grudnia 1987 r. w Brzesku, mam młodszą siostrę, Martę. Mój ojciec pracuje w sektorze handlowym, a matka jest prawnikiem. Od 1994 uczęszczałem do Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzesku. Szkołę ukończyłem w 2000 r. ze średnią ocen na świadectwie 4,85. Obecnie uczę się w Państwowym Gimnazjum nr 1 w Tarnowie, dodatkowo uczęszczam do prywatnej szkoły...
Źródło: ifd.pl/showthread.php?t=7060